Realizace 21 jednodenních akcí vzdělávacího programu VUREES v regionech

přidáno: 10. 10. 2011 1:35, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 10. 10. 2011 1:39 ]

Asociace pedagogů základního školství České republiky vyhlašuje veřejnou zakázku, jejímž předmětem je:

 

REALIZACE 21 JEDNODENNÍCH AKCÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VUREES V REGIONECH.

 

Zvolený uchazeč bude realizovat jednotlivá vystoupení postupně od listopadu 2011 do prosince 2012.

Jedna akce spočívá v realizaci následujících aktivit:

·      získání 200 žáků základních škol 2. stupně,

·      oslovení potenciálních sponzorů a zajištění cen pro nejlepší účastníky,

·      zabezpečení dostatečných prostor, tj. minimálně 8 učeben, 8 moderátorů a pedagogického dozoru v průběhu celého konání akce,

·      zabezpečení celodenního programu podle scénáře zadavatele,

·      sestavení jednotlivých týmů dle ročníků,

·      organizační zabezpečení dopoledního programu,

·      organizační zabezpečení soutěžního odpoledne,

·      zabezpečení předání tištěných pracovních sešitů, které dodá zadavatel,

·      dodržení předepsané publicity podle Manuálu pro příjemce podpory z OP VK,

·      předání prezenčních listin a dokumentace každé uskutečněné akce pro účely monitorování projektu.

 

Cena nabídky za jednotlivou akci nesmí přesáhnout 27 916,67 Kč bez DPH (to je 33 500,- Kč včetně DPH).

Celkem za 21 akcí 703 500,- Kč s DPH.

 

Místem pro předání nabídky je kancelář projektu VUREES APZŠ na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10.

 

Další informace: www.msmt.cz, www.vcele.eu, hasa@vcele.eu.

ĉ
Neznámý uživatel,
10. 10. 2011 1:35
Comments