Výsledky celostátního kola soutěže Zelené podnikání 2013

Dne 17. června 2013 se v prostorách MŠMT setkali vítězové krajských kol letošního ročníku soutěže Zelené podnikání. Soutěž organizuje Asociace pedagogů základního školství ČR a Ekonomická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Letošní ročník je již třetím ročníkem soutěže, která je jedním z výstupů projektu ESF Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech. Podnikání s ohledem na životní prostředí bylo v letošním ročníku zaměřeno na téma spravedlivého obchodování „Fair trade“.

Školních kol soutěže se zúčastnilo 1361 žáků. Zajímavé je, že poměr mezi chlapci a dívkami byl téměř vyrovnaný - 687 dívek a 674 chlapců. Čtyřčlenná družstva potom změřila své síly v krajských kolech. Pětice vítězů z krajských kol, kterých se účastnilo 34 týmů, se poté utkala v Praze. Čtyřčlenná družstva nejprve řešila náročný soutěžní test a v druhé, pro přihlížející nejzajímavější části soutěže, prezentovali účastníci své projektové záměry s tématem podnikání příznivého přírodě. Odborná porota i hosté z řad pracovníků MŠMT konstatovali, že úroveň prezentací soutěžících byla vynikající. Žáci základních škol předvedli výkony, za které by se nemuseli stydět ani vysokoškolští studenti. Jak dokázali účastníci soutěže, když se potká zájem žáků, podpora ze strany organizátorů a práce učitelů základních škol, jimž patří mimořádné poděkování, nemusíme se o budoucí generace slušných a úspěšných podnikatelů obávat.

První tři místa v soutěži obsadily týmy:

1. místo – ZŠ Boskovice okres Blansko - Martin Staněk, Michal Schlor, Kamila Grenarová, Niklas Kúlzer

2. místo - ZŠ  J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí - Erik Tomica, Daniel Mikeš, Dominik Pavelka, Radka Malá

3. místo – ZŠ Přemyslovců 2209, Louny - Jakub Mareš, David Křenek

Za nejlepší zpracování z hlediska ekonomického si odnesl zvláštní cenu Děkana Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích tým z Brandýsa nad Orlicí.

Zvláštní poděkování patří kromě realizačního týmu také sponzorům, kteří věnovali soutěžícím hodnotné ceny.

Videozáznamy a fotografie z letošního ročníku soutěže jsou k dispozici na stránkách APZŠ ČR www.apzs.cz  a na stránkách projektu VUREES www.vcele.eu.

Kdo se nestihl zúčastnit v letošním roce nemusí zoufat už nyní připravujeme následující IV. ročník soutěže. Informace budou k dispozici během podzimu na výše uvedených stránkách. 
Comments