Soutěž Zelené podnikání

TATO SOUTĚŽ MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZDE

Cílem soutěže „Zelené podnikání“ je seznámit žáky základních škol s finanční, ekonomickou, ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným rozvojem společnosti. Soutěž současně rozšíří praktické a teoretické znalosti soutěžících a vědomosti v oblasti finanční gramotnosti a podnikavostí. Součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění tvořivého myšlení, finančního vzdělávání, podnikavosti a vedení žáků základních škol k inovačnímu myšlení, a to nejen na školách, ale rovněž v rámci volnočasových aktivit. 

 
Vyhlašovatelem celostátní soutěže je MŠMT ČR a Asociace pedagogů základních škol ČR. Tato soutěž je jednou z aktivit projektu ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/08.0094 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech“ (zkratka VUREES).