Variabilní náklady

Variabilní náklady závisejí na výši produkce. Souvisejí s použitým množstvím surovin, přímou prací na výrobcích apod.
Comments