Reálné vs. nominální veličiny

Nominální veličiny jsou vyjádřeny v penězích toho kterého roku. Naproti tomu reálné veličiny jsou ošetřeny o inflaci za dané časové období. 

Například, mám-li v jednom roce nominální mzdu 15 000 Kč a v druhém roce 15 300 Kč, nominálně došlo k nárůstu. Ale chci-li vědět, zda si za oněch 15 300 reálně koupím více, musím počítat s vlivem inflace. Je-li inflace 2 %, pak je v tomto případě nárůst nominální mzdy stejný jako růst cen kvůli inflaci. Reálně mzda tedy nevzrostla. Bude-li inflace vyšší než 2 %, dokonce mi reálná mzda poklesne - za nominálně více peněz si koupím méně.
Comments