Průběžný penzijní systém (PAYG)

Průběžný penzijní systém (PAYG - Pay As You Go) vychází z toho principu, že ekonomicky aktivní jednotlivci (tj. zaměstnanci a OSVČ) přispívají průběžně do penzijního systému a tyto platby jsou ihned použity k vyplácení penzí. Jednoduše řečeno, peníze vybrané každý měsíc na sociálním pojištění jsou ihned vyplaceny v penzích.

Tento systém je velmi jednoduchý. Na druhou stranu se může stát, že jeho příjmy neodpovídají výdajům a mohou vznikat deficity, například kvůli zvyšujícímu se podílu počtu penzistů na populaci.
Comments