Likvidita

Likvidita představuje schopnost proměnit majetek v peníze. U domu to například znamená jej prodat, což může trvat dlouho - likvidita je v tomto případě nižší. U veřejně obchodovaných akcií je možné realizovat prodej během pracovního dne, likvidita je tedy vysoká.
Comments