Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi výnosy a náklady za určité období. Je-li tento rozdíl kladný, jedná se o zisk, v opačném případě se jedná o ztrátu.
Comments