Fixní náklady

Fixní náklady představují ty náklady, které nelze přiřadit k jednotce produkce. Typicky se jedná o náklady  na nájemné, mzdy nevýrobních pracovníků, marketing apod.
Comments