Bod zvratu

Bod zvratu v podniku představuje takový objem produkce, kdy se náklady přesně rovnají výnosům, tj. hospodářský výsledek je nulový. Bude-li podnik produkovat a prodávat více, bude v zisku, bude-li produkovat a prodávat méně, bude ve ztrátě.

Pro bod zvratu platí:

Množství produkce * (Prodejní cena - Jednotkové variabilní náklady) = Fixní náklady

Prakticky, odečteme-li od prodejní ceny produktu přímé náklady na jeho vyrobení, získáme tzv. marži. Například u sklenice medu spočívají přímé náklady na výrobu v ceně sklenice a etikety. Jsou-li tyto náklady 12 Kč a prodejní cena za sklenici medu je 100 Kč, marže pak je 88 Kč. Následnou otázkou je, kolik sklenic medu musíme prodat, abychom uhradili ještě náklady fixní? Například při fixních nákladech 8800 Kč je to jednoduché, musíme prodat alespoň 100 sklenic, abychom měli nulový hospodářský výsledek. Když jich prodáme 120, budeme v zisku 20 * 88 = 1760 Kč.

Bod zvratu se dá vyjádřit v množství produktů (např. 100 ks sklenic medu) nebo ve finančním vyjádření (např. 100 ks * 100 Kč = 10 000 Kč).

Comments