Podnikavost a podnikání


MEDOBRANÍ s dětským dnem u Perníkové chaloupky

přidáno: 28. 5. 2011 5:28, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 28. 5. 2011 5:32 ]

Jeden odkaz pro inspiraci -  můžete s dětimi navštívit třeba za odměnu a perníky jsou zajímavá aktivita :)

Proč máme v našem projektu školní podniky?

přidáno: 6. 6. 2010 13:28, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 6. 6. 2010 13:44 ]

Jak naznačují výstupy studií o podnikatelské aktivitě v ČR, tak sektor malých a středních podniků sehrává a bude sehrávat v České republice významnou úlohu v celkovém ekonomickém a sociálním rozvoji, při vytváření nových pracovních příležitostí a zachování sociální stability. 

Podle vnímání expertů je v České republice velmi malá podpora podnikání, podnikatelé mají nízkou sebedůvěru ovlivněnou nedostatečným vzděláním v oblasti podnikání, není rozvíjena podnikatelská etika a ani na ní není kladen důraz. Nejsou zveřejňovány a publikovány příklady úspěšných podnikatelů. Základní a střední školství vychovává v rámci svých výchovně vzdělávacích systémů zejména zaměstnance a nevychovává budoucí podnikatele. 

Zlepšit situaci v oblasti podnikání a podnikatelské kultury je během na dlouhou trať. Z dlouhodobého pohledu je klíčová oblast vzdělání, kdy by již od základních škol měli být lidé této věkové kategorie seznamováni, podporováni a vedeni v osvojování si podnikatelských charakteristik a vlastností, kterými jsou zejména pracovitost, přijetí vlastní odpovědnosti, sebedůvěra, komunikativnost, tvořivost, být připraven na změnu a v neposlední řadě i seznámení se se základy podnikatelské etiky. Člověk s podnikatelskými schopnostmi musí umět převádět své myšlenky a představy do reality. Jistotu, kterou se rozhodl vyměnit za svobodu si musí zasloužit. 

Pro realizaci výše uvedených faktů, které zatím jsou nedostatečně obsaženy ve výchovně vzdělávacím procesu současného školství, nebo jim není dán vůbec prostor, jsme v rámci našeho projektu VUREES zařadili do současného obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, již pro oba stupně základní školy. Vhodnou formou, která odpovídá této věkové kategorii postupně žáky seznamujeme s praktickými základy podnikání, které formou pracovních a metodických listů s prvky interaktivního výukového prostředí zapracováváme do výuky současných předmětů nebo modulárně do volitelného předmětu "Základy podnikání". 

Konkrétně se jedná zejména o: 
  • Školní podnik založený při ZŠ, ve kterém jsme vytvořili podnikatelskou větev pro 1. stupeň ZŠ, zaměřenou na chov včelstev, jejich ošetřování, pozorování a seznamování se se včelařskou abecedou. Proč zrovna včely? Protože mají vlastnosti, které by měl mít dobrý budoucí podnikatel včetně vztahu ke svému okolí. Jak prohlásil J.A.Komenský: "Ze včelaření jsem se naučil přírodu znáti a více ji milovati, než z mnoha knih učených". 
  • Školní podnik založený při ZŠ, ve kterém jsme vytvořili podnikatelskou větev pro 2. stupeň ZŠ, zaměřenou například na fotovoltaické elektrárny (FVE) napojené na distribuční elektrickou síť v ČR. Tato licenční výrobna ZŠ bude generovat finanční prostředky pro zajištění zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na škole. Monitorování výroby elektrické energie včetně popisu funkčnosti FVE je vyvedeno na digitální informační tabule přímo do tříd a veřejných prostor školy. 
Zpracoval: Mgr. Petr Kolátor, Manažer pro školní podniky

EU chce podnítit rozvoj trhu s ekologickými automobily

přidáno: 14. 5. 2010 6:19, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 6. 6. 2010 13:42 uživatelem Viktor Vojtko ]

Komise chce dát další impulz rozvoji elektrických automobilů, a proto dnes představila plány na podporu celoevropské sítě veřejně přístupných vysokonapěťových nabíjecích stanic. Chce rovněž do roku 2011 pro tyto stanice vytvořit bezpečnostní a technické normy EU.>

Tento plán tvoří součást nové revoluční strategie, která chce prosadit na trh ekologičtější vozidla, což má zásadní význam pro oživení evropského automobilového průmyslu a snížení závislosti Unie na ropě. Strategie počítá jak s vozidly s účinným spalováním benzínu, tak s automobily poháněnými elektřinou, zemním plynem, biopalivy a vodíkem.

Komisař pro průmysl Antonio Tajani k tomu uvedl, že automobilový průmysl vstoupil do fáze, která bude rozhodující pro jeho úspěšnost v budoucnu. Zdůraznil dále, že strategii se podařilo nalézt rovnováhu mezi hledisky ekonomické konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.

Převzato z oficiálních internetových stránek Evropské komise.

Celý text zde.

1-3 of 3