Pilotní realizace školních podniků

Předání provozu solárního systému ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice

přidáno: 26. 6. 2012 2:49, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 26. 6. 2012 3:13 ]

Dne 19. 6. 2012 v rámci projektu VUREES, který je spolufinancován z ESF a z finančních prostředků MŠMT, byl firmou PROPULS SOLAR s.r.o. zastoupenou Ing. A. Prokopcem a Ing. L. Malinským, předán
do užívání ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenici „Solární systém SUNTIME“ pro ohřev teplé užitkové vody v celkové hodnotě 722.240 Kč, jehož vlastníkem po dobu trvání projektu je Asociace pedagogů ZŠ ČR (APZŠ ČR) zastoupená předsedou Mgr. J. Šterclem. Po ukončení projektu, což je 31. 1. 2013, celý tento systém bude v rámci udržitelnosti projektu bezúplatně převeden na zřizovatele školy, kterým je Obec Jesenice.

Na budově fakultní jesenické školy je instalován solární systém, který je složen ze dvou vzájemně propojených solárních kolektorů Suntime české výroby. Ohřev teplé vody je řešen jako předehřev v akumulačním zásobníku s průtočným ohřevem. Předehřátá teplá voda z tohoto systému je vedena do

stávajících zásobníků teplé vody s napojeným jejím rozvodem po celé škole. Využívá se bezplatně ekologické sluneční energie, protože Slunce nám zatím nevystavuje faktury za dodanou energii. Tím, že současné zásobníky teplé užitkové vody napojené na plynový kotel na ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenicenejsou prioritně doplňovány studenou vodou z vodovodního řádu, ale předehřívanou vodou v solárních kolektorech, tak podle propočtů bude tento systém celé školy generovat úsporu kolem 40.000 Kč/rok vyvolanou menší spotřebou plynu. V současném zkušebním provozu podle odečtených hodnot školníka školy pana Papírníka je spotřeba oproti minulým stejným denním obdobím menší o
15 – 20 m
3/den plynu.

Celý tento Solární systém, který je zrealizován jako jedna z podnikatelských větví prvního Školního podniku při ZŠ v České republice, organizačně začleněného do sekce podniků APZŠ ČR, negeneruje jenom ušetřenou energie formou nižší spotřeby plynu k ohřevu teplé užitkové vody, ale je také využíván v oblasti vzdělání a výchovy zařazením přímo do obsahu výuky v předmětu Fyzika v 8. ročníku této základní školy, kde s využitím vizualizace tohoto systému dochází k propojení teorie s praxí. Na umístěném monitoru v učebně Fyziky žáci během výkladu pracují s okamžitými údaji z oblasti teplot, průtokového množství až po ušetřenou energii včetně grafického znázornění celého solárního systému. Vedením firmy PROPULS SOLAR s.r.o. je přislíbeno, že pro větší názornost výkladu solárního systému dovybaví učebnu Fyziky o maketu solárních panelů a demonstrační solární minisystém. V rámci propagace činnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice a celého systému VUREES, včetně APZŠ ČR byla vizualizace solárního systému rozšířena o napojení velkoplošného monitoru umístěného ve vstupních prostorách, poblíž vrátnice, pro veřejnost a návštěvníky školy, kde budou v pravidelných

sekvencích zveřejňovány poslední informace.

Realizace solárního systému na ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice by se neobešla bez podpory schopných a obětavých lidí ze strany APZŠ ČR, vedení této základní školy, dodavatele celého díla a v neposlední řadě zaměstnanců Obecního úřadu Jesenice.

Na předávání tohoto díla byli přítomni kromě výše jmenovaných firem a organizací také zástupci žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice a Obec Jesenici zastupoval její starosta Ing. Pavel Smutný, který kromě odborných dotazů a posuzování konkrétních komponentů při prohlídce celého dílapřislíbil za zřizovatele školy, že jí nebude krácen rozpočet na prokazatelně ušetřených úsporách plynu s tím, že tento finanční obnos vedení školy musí věnovat do dalšího vzdělávání svých pedagogů a žáků. Tuto podmínku potvrdil i předseda APZŠ ČR Mgr. J. Štercl jako nutnou pro bezplatné převedení tohoto celého díla na zřizovatele školy v rámci udržitelnosti projektu VUREES po jeho ukončení.

 

V Praze dne 21. 6. 2012

 
Mgr. Petr Kolátor
Manažer pro školní podniky projektu VUREES

Včelaříci

přidáno: 26. 6. 2012 2:46, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 26. 6. 2012 2:47 ]

Na ZŠ Jesenice se počet včelstev kroužku zvýšil z původních tří na osm. Dva včelaříci jsou v současné době již samostatní!
 
 

1-2 of 2