Novinky‎ > ‎

Včelařský kroužek při školním podniku

přidáno: 4. 12. 2010 8:23, autor: Neznámý uživatel
V rámci školních podniků, větev včelařství, zařazených pod sekci APZŠ byla zahájena aktivita na ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice. Koncem června a začátkem září 2010 byl proveden zástupci školy a panem Uváčikem nábor dětí do tohoto včelařského kroužku v počtu 22. Vedoucí kroužku byla ustanovena paní učitelka Ing. Horáková a jejími odbornými poradci včelaři A. Uváčik a B. Koblasa. Včelařský kroužek má pravidelné schůzky 1x za 14 dnů po 2 vyučovacích hodinách. Pan Uváčik vypracoval celoroční obsahovou část pro tento kroužek a propojil ho s činností Vyšehradských včelaříků a aktivitami včelařských organizací a spolků v ČR. Z každé schůzky je vedoucí kroužku prováděn zápis, který bude zveřejněn na www. stránkách školy s fotodokumentací činnosti dětí a současně na intranetu našeho projektu VUREES.. 
Toto je první experiment v ČR, kdy vedoucím včelařského kroužku je pedagog, který je řízen včelařskými odborníky.
Comments