Predátor, kořist a lidéInteraktivní výukové prostředí Predátor – kořist a lidé vychází z klasického modelu vztahů v potravním řetězci. V tomto případě se jedná o populace rostlin, jelenů (zástupci býložravců) a vlků (zástupci predátorů), do jejichž populace zasahuje člověk. Jeleni a vlci se pohybují náhodně po ploše a snaží se získat ve svém místě potravu. Mají-li k tomu příležitost, živočichové se rozmnožují, rostliny jsou na celé ploše a po určité době se obnovují. Navíc je do těchto vztahů zahrnut vliv člověka, a to ve dvou směrech - lov a zemědělství.
Cílem je ukázat, jak je výsledný ekosystém se zásahy člověka stabilní či nestabilní. 

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést? 
  • Jaký je možný vývoj velikostí jednotlivých populací v čase? 
  • Jak je vývoj ekosystému citlivý na nastavení vztahů mezi populacemi? 
  • Jak je ekosystém stabilní při různých lidských zásazích, jako je například změna skladby pěstovaných rostlin? 
  • Jak udržitelně v těchto podmínkách hospodařit? 
  • Jak veliké území je třeba chránit, aby se všechny populace udržely?
Ċ
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 11:47
ċ
Predátor, kořist a lidé.nlogo
(26k)
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 11:47
Comments