Predátor a kořist
Interaktivní výukové prostředí Predátor – kořist vychází z klasického modelu vztahů v potravním řetězci. V tomto případě se jedná o populace rostlin, jelenů (zástupci býložravců) a vlků (zástupci predátorů). Jeleni a vlci se pohybují náhodně po ploše a snaží se získat ve svém místě potravu. Mají-li k tomu příležitost, živočichové se rozmnožují, rostliny jsou na celé ploše a po určité době se obnovují. 
Cílem je pochopit vzájemnou závislost jednotlivých populací ve vztahu k rychlosti jejich reprodukce a množství získané energie a ukázat, jak je výsledný ekosystém stabilní či nestabilní. 

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést? 
  • Jaký je možný vývoj velikostí jednotlivých populací v čase? 
  • Jak se situace mění, změní-li se rychlost reprodukce u jednotlivých populací? 
  • Jak se situace mění, změní-li se množství získané energie? 
  • Jak je vývoj ekosystému citlivý na nastavení vztahů mezi populacemi?
  • Jak je ekosystém stabilní?
Ċ
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:02
ċ
Predátor, kořist.nlogo
(21k)
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:02
Comments