Penzijní reformaDěti se narodí, dospívají, dospějí a začnou pracovat, pracují a platí pojistné na sociální zabezpečení, potom zestárnou a odejdou do důchodu a stávají se sami příjemci peněz ze státní pokladny. Kolik mohou očekávat jako důchodci peněz? 
Toto interaktivní výukové prostředí zobrazuje tyto záležitosti v závislosti na předpokládaném demografickém vývoji v České republice v příštích 60 letech. Postupně dojde k poklesu ekonomicky aktivní populace a nárůstu ekonomicky neaktivní, na důchodu závislé populaci. Pokud se tak stane, bude státní důchodový účet ve výrazném mínusu a stát bude muset získávat prostředky na výplatu důchodů také z jiných zdrojů, než z vybraného pojistného od ekonomicky aktivní populace. Případně se budou muset plošně snižovat vyplácené penze.

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?
  • Jaké jsou důvody, dopady a rizika penzijní reformy? 
  • Za jakých podmínek bude stát schopen vyplácet důchody při stávajících odvodech? 
  • Jak se vyplatí soukromé spoření v penzijních fondech?
ċ
IVP - Penzijní reforma.spk
(2049k)
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 13:01
Ċ
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 13:01
Comments