Obnovitelné zdroje energieZákladem simulátoru je struktura produkce energií, kdy lze kombinovat tzv. čisté, obnovitelné zdroje energie a zdroje fosilní. Za obnovitelné zdroje jsou považovány – solární elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny a zemědělské plodiny, v tomto simulátoru používané k výrobě „ekologického“ paliva. Za neobnovitelné zdroje jsou považovány – jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, ropa a zemní plyn. 
Všechny tyto zdroje jsou využívány lidstvem k uprostřed zobrazeným účelům – produkce elektrické energie a paliva. Lze sledovat různé kombinace těchto zdrojů, které následně určují výsledné dopady z hlediska rozvoje ekonomiky, znečištění životního prostředí, dostupnosti a cen.

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?
  • Lze uspokojit všechny požadavky najednou? 
  • Jaká jsou rizika neudržitelného hospodaření s energiemi? 
  • Jak důležité jsou úspory energií? 
  • Je možné za současných technologií udržet těžební limity?
ċ
IPV-Obnovitelné zdroje.spk
(2056k)
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:58
Ċ
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:58
Comments