Inovace a jejich šířeníZákladem interaktivního výukového prostředí je struktura nazývaná Bassův difúzní model. Ten umožňuje zobrazit to, jak rychle se v dané populaci rozšíří užívání inovace. 
V našem příběhu se zákazníky stanou lidé, kteří jsou získáni těmito způsoby:
  • reklamou s nastavitelnou účinností a nastavitelnými výdaji na reklamu 
  • dobrou pověstí s nastavitelnou pravděpodobností získání zákazníka a nastavitelným počtem kamarádů (kontaktů) 

Výsledkem simulace je potom počet potenciálních zákazníků a počet získaných zákazníků. Při různém nastavení vstupních parametrů se pochopitelně liší i výsledné počty. Lze vidět, jak vzniká takzvaná s-křivka, která reflektuje omezený růst.

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?
  • Jak rychle se za různých okolností šíří informace a inovace mezi lidmi? 
  • Je důležitější reklama, nebo šíření dobré pověsti samotnými uživateli?
ċ
IVP - Inovace.spk
(1450k)
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:42
Ċ
Viktor Vojtko,
7. 1. 2015 12:42
Comments