Zastavení úbytku biologické rozmanitosti

přidáno: 24. 3. 2010 9:15, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 24. 3. 2010 9:15 ]
Na celém světě je i nadále vážně ohrožena biologická rozmanitost –
různorodost ekosystémů, druhů a genů. Pokud bude lidstvo pokračovat ve
stávajícím vývoji, odhaduje se, že celkový roční úbytek životně důležitých
ekosystémových služeb, které zdarma příroda poskytuje, bude odpovídat 50
miliardám EUR, přičemž v roce 2050 by mohl dle odhadu celkový pokles
blahobytu představovat 7 % HDP. S cílem řešit tuto otázku stanovila Rada pro
životní prostředí dne 15. března nový hlavní cíl zastavit do roku 2020
úbytek biologické rozmanitosti v EU a formulovala svoji koncepci pro ochranu
tohoto přírodního bohatství do roku 2050.

Celý text:

http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=452&lang=cs
Comments