Proč máme v našem projektu zrovna včely?

přidáno: 6. 6. 2010 13:43, autor: Viktor Vojtko

Tento projekt se snaží svým obsahem přispět ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve všech jeho pilířích - environmentálním, sociálním i ekonomickém. V environmentálních otázkách jsme se zaměřili na oblast "Člověk a příroda" a z toho na blanokřídlý hmyz - včely. Důvodů je několik. Jsou nepostradatelné pro přírodu a v ekonomicky orientované části našeho projektu mohou sloužit jako vhodný vzor pro výchovu vlastností zaměstnanců a budoucích podnikatelů.

Včela medonosná je důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom si uvědomit, že působení včel má velmi široké důsledky, které vedou až k hovězí pečeni na našem talíři.

Hlavní a nezastupitelné místo má včela v přírodě jako opylovatel kulturních i planě rostoucích rostlin. Včela je výlučným nebo převážným opylovatelem mnoha rostlinných druhů. Kdyby z naší přírody včely vymizely, současně s nimi by uhynuly desítky druhů rostlin, které jsou na opylení závislé. V naší středoevropské oblasti předpokládáme, že asi 20 % všech rostlin je opylováno větrem. Většina našich rostlin – asi 80 % je ale odkázána na přenos pylu hmyzem. Mezi hmyzem, který zajišťuje opylení, hrají včely nejdůležitější úlohu.

Využití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Zpočátku se tak dělo nevědomky. Později na základě generacemi ověřených zkušeností byly včelí produkty zařazovány mezi prostředky lidového léčitelství a ke konzumaci jak samotných včel, tak člověka. Sem patří med, propolis, pyl, vosk, mateří kašička a včelí jed. V současnosti se včelích produktů využívá zejména ve farmacii, kosmetice, v tukovém a chemickém průmyslu nebo třeba v nábytkářství a sklářství. Poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, že se o včelí produkty zajímají vědci, lékaři, biologové a chemici. Včelstva a jejich včelí kolonie jsou řazena mezi superorganizmy a jsou studována vědci z pohledu imunitního systému a extrémně rozdílného věkové rozpětí geneticky stejných včel.

Důležitost včel pro přírodu a člověka definoval Albert Einstein výrokem své včelí relativity: "Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života."

Včelaření je činnost, jež se nedá jednoduše změřit, ani finančně ohodnotit a vyčíslit. Je to práce, kterou lidé dělají bez nároku na peníze a věnují ji jak přírodě, tak společnosti. Odměnou jim za to je morální ohodnocení a teprve druhotně zisk ze včelích produktů. Proto již celá řada vlád včetně ČR obor včelařství alespoň dílčím způsobem podporuje.

Z výše uvedených důvodů jsme včely a včelaření zařadili do projektu VUREES, aby jak budoucí zaměstnanci, tak i budoucí podnikatelé již v této věkové kategorii věděli, co to je etika zaměstnání a podnikání. Aby jako včela svým přístupem a pracovitostí k přírodě a ke společnosti podobně zodpovědně přistupovali ke svým budoucím profesím a  podnikatelským záměrům.

Zpracoval: Mgr. Petr Kolátor, Manažer pro školní podniky
Comments