Klimatické změny: fakta bez mýtů

přidáno: 25. 5. 2010 11:24, autor: Viktor Vojtko
Publikace Ladislava Metelky a Radima Tolasze vydaná Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze je ke stažení k dispozici zde.

Je to každopádně velmi podnětné čtení, které zpřístupní řadu argumentů i genezi problematiky klimatu a jeho změn i širší veřejnosti.

Dovolíme si zde ocitovat část závěru:

"Klimatologie má dnes už hodně dobře prověřených poznatků o chování globálního klimatického systému a vlivech, které na něj působí. Základní lze shrnout do následujících bodů:
  • klima se vždy měnilo a mění se i v dnešní době,
  • v současnosti je jedním ze základních projevů těchto změn globální oteplování,
  • emise skleníkových plynů mají na tom nezanedbatelný podíl,
  • klimatické změny a jejich důsledky mohou mít v některých oblastech velký vliv na ekonomiku i přírodní poměry,
  • příští vývoj klimatického systému silně závisí na dalších emisích skleníkových plynů.
Klimatologie však poskytuje i informaci o statistické pravděpodobnosti, spolehlivosti či věrohodnosti svých
výsledků. Je to důležité zejména pro výzkum dopadů klimatických změn na život lidí nebo pro ekonomické
analýzy.

Klimatický systém Země je velice složitý a musí být studován především fyzikálními metodami. Chceme–li jako lidstvo optimálně reagovat na současné i předpokládané budoucí změny klimatu, musíme vycházet z výzkumu klimatického systému, příčin změn klimatu a předpokládaného budoucího vývoje. To je jednoznačně úkolem klimatologie. Na základě podkladů od klimatologů mohou potom specialisté z dalších oborů (hydrologie, vodní hospodářství, zemědělství, lesnictví, energetika, medicína, biologie a další) zjistit, co předpokládané změny klimatu přinesou pro život lidí a také vyhodnotit, jaké klady či zápory budou mít.

Na ekonomech pak je, aby podle těchto výsledků formulovali postupy, které zajistí co nejvyšší efekt při vynaložení co nejnižších nákladů nebo s co nejnižšími škodami. Politici by potom měli především zajistit dobré legislativní prostředí pro realizaci zvolených postupů."
Comments