Evropská komise bude schvalovat včelařský program

přidáno: 6. 6. 2010 13:19, autor: Viktor Vojtko   [ aktualizováno 7. 6. 2010 11:58 ]

Úspěšný dotační titul pro včelaře, známý mezi nimi jako "Evropská dotace", bude mít již třetí tříleté pokračování. Cílem připravovaného programu,který poběží v letech 2011 - 2013, je zejména technická pomoc včelařům, například zaměřená na prevenci proti včelím nemocem. Dlouhodobým úkolem je omlazení oboru včelařství. 

V Česku je málo chovatelů včel v produktivním věku, kteří se oboru věnují profesionálně. Jedním z cílů programu je proto profesionalizace oboru a zvyšování počtu včelařů s počty včelstev nad 150, což by mělo zajistit pokrytí potřeb zemědělců. Důležitou prioritou programu je také zavádění nových technologií a zvyšování mobility včelstev. 

Návrh programu bude v nejbližších době schvalovat Evropská komise. Předpokládaný objem finančních prostředků na toto tříleté období pro ČR bude zhruba 203,5 milionů Kč.

V rámci projektu VUREES, v aktivitě A7 - Pilotní realizace školních podniků, budeme realizovat z tohoto včelařského programu EU:

  • Vzdělávání potenciálních mladých včelařů ve Včelařské abecedě, pod odborným vedením členů ČSV a jejím zapracováním do současné výuky.
  • Výchovu žáků ZŠ v oblasti včelařského podnikání již od jejich 10 let.
  • Spolupráci s výzkumným ústavem včelařským v Dolech.
  • Mobilní včelín s 15 včelstvy na ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice pro potřeby jesenických zemědělců.
Comments